Livet bakom järnridån

Under kalla kriget


 

Sigvard Lindqvist
Livet bakom järnridån
under kalla kriget

Porto: 49:-

Livet bakom järnridån
Ditt pris: 355:–

Fil. dr. Sigvard "Sigge" Lindqvist (1924-2004) var lärare i ryska på Försvarets tolkskola i Uppsala från 1957 till 1989. Han blev en legend under sin livstid. Han bemästrade inte bara ett otal språk, han var genombildad rörande allt slaviskt samt reservofficer och väl insatt i de flesta militära frågeställningar.

Under kalla kriget på 1960-talet och i början av 1970-talet reste Sigge bakom järnridån och resultatet av hans iaktagelser av människor och händelser blev 65 reseskildringar för Svenska dagbladet Under strecket. Då kalla kriget är mer aktuellt än någonsin ger nu Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag ut Sigges "understreckare" som bok.