”På Gotland har ryssen fortfarande ett luftlandsättningsregemente och huvuddelen av Östersjömarinens marininfanteribrigad samt robotförband för luftmåls- och sjömålsbekämpning. Sammantaget rör det sig om drygt 4 000 soldater. Till sjöss och i luften får vi räkna med att möta ett femtontal av Östersjömarinens ytstridsfartyg och ett par ubåtar samt ett par jaktflygregementen om 80-talet stridsflygplan.”

Detta är läget i den faktagrundade men fiktiva boken – Gotland ockuperat! Rysk trupp har intagit Gotland och Sverige måste nu göra allt för att återta ön. Vår framtid som suverän stat står på spel. Läs mer i boken som utgör rafflande läsning!

"Men vad säger ÖB, kan ni återta Gotland?” Frågan ställs av en reporter från BBC.
"Faktum kvarstår. Gotland är ockuperat. Gotland ska förbli svenskt. Östersjön ska vara ett fritt hav. Svaret är sålunda, ja!"

Ur Gotland ockuperat!

En svensk stridsvagn 122 ger eld. Försvaret på Gotland har utökats under de senaste åren, men i både boken och verkligheten är detta på tok för lite och för sent. FOTO: DANIEL KLINTHOLM, COMBAT CAMERA, FÖRSVARSMAKTEN

Vladimir Putin riktar kikarsiktet mot Gotland

Bokens scenario är givetvis fiktivt. Det som sker i den har inte hänt – än. Dock utgör den ett brännande inlägg i försvarsdebatten och är bitvis direkt skakande läsning om en framtidsbild som framstår som allt för sannolik för att det ska kännas helt bekvämt. De senaste åren av rysk upprustning har besvarats med svenskt vankelmod. Samtidigt visar Georgiens, Krims och Ukrainas öden att det Vladimir Putin ser som sin intressezon för små länder snarare innebär en farozon. Internationell rätt och ryskt intresse tycks i dessa tider vara två oförenliga begrepp.

Sverige står ensamt

Gotland ockuperat! inleds med att Gotland har intagits, Baltikum står i brand och Sverige står ensamt. Inte ens Finland kan skicka annat än ett beklagande eftersom finländarna själva åter har ryssen på farstukvisten.

Ryska armén är en både stridshärdad och rå organisation. Precis som under krigen i Tjetjenien och Ukraina behandlar den Gotlands ockuperade civilbefolkning mycket brutalt.

Nu gäller det för svenska Försvarsmakten att samla ihop de bataljoner som ännu inte är nedlagda och snarast möjligt slå tillbaka det ryska anfallet.

Robot 70 vid Visby ringmur. I dessa stormiga tider uppstår lätt frågan: vad har vi kvar att försvara oss med? I Gotland ockuperat! får du svaret samt de gruvliga konsekvenserna av svaret.

Skriven av experter

Författarna bakom detta rafflande drama är generalmajor Björn Anderson och överstelöjtnant Tommy Jeppsson. Detta är två officerare med synnerligen god insyn i den moderna svenska Försvarsmakten, dess kapacitet och de svårigheter som den skulle ställas inför vid fall av ett storkrig mot Ryssland. Du får timme för timme, dag för dag följa den svenska Försvarsmakten medan den mobiliseras, dras samman och sätts in i strid. Ledningsstaber upprättas, pansarkompanierna dundrar fram mot sina grupperingsplatser och Särskilda operationsgruppen (SOG) sätts in på Gotland för att göra livet surt för de ryska ockupationsstyrkorna.

Svenska gerillakrigare i strid med ryska marininfanteriet

På Gotland upprättas nämligen snabbt en motståndsrörelse – svenska gerillakrigare som blir till en nagel i ögat på den ryska ockupationsmakten. Manskapet utgörs av en salig blandning av hemvärnsmän, resterna av Gotlands krossade försvar och frivilliga civila som understöds av operatörer ur SOG. Motståndsmännens operationer hör till några av de mer spännande avsnitten i boken där vi både får en inblick i hur moderna specialförband utkämpar det fria kriget och hur ett gerillakrig på Gotland skulle kunna se ut. Om du någon gång har besökt Gotland kommer bilderna av eldstrider bland låga stengärdsgårdar och böljande fält att kännas obehagligt nära.

Operatörer ur SOG gör sig redo för insats med en Black Hawk-helikopter. SOG är Försvarsmaktens verkliga spjutspets och ett specialförband som även håller hög internationell standard. I Gotland ockuperat! utgör de en av Försvarsmaktens viktigaste resurser. FOTO: JIMMY CROONA, FÖRSVARSMAKTEN.

Är våra politiker redo för ett krig mot Ryssland?

Under tiden maler byråkratins och politikens kvarnar vidare. Trevare skickas ut till Nato, en samlingsregering bildas för första gången sedan andra världskriget och vi får följa ett fängslande politiskt spel som kommer att få många läsare att nicka instämmande, men som samtidigt leder till eftertanke. Hur skulle egentligen riksdagen hantera ett krig med Ryssland? Som i boken? Eller skulle den fatta klokare beslut? Eller kanske sämre? Är vår beredskap god i riksdagen?

En prickskytt och en observatör från SOG. Allt som har med SOG att göra är hemligstämplat, varför både soldaternas ansikten och deras utrustning har anonymiserats på detta fotografi. FOTO: JIMMY CROONA, FÖRSVARSMAKTEN.

Hemvärnet håller linjen vid Kalix

Medan politikerna grubblar över neutralitet och Nato är verkligheten i Överkalix mer konkret. Ryska flygförband och attackhelikoptrar sätts in för att krossa den svenska försvarsviljan. Den reguljära svenska armén har fullt sjå med att gruppera sig för att slå mot Gotland. Resurser för att försvara Kalixlinjen finns inte till buds. De som får hålla linjen är Hemvärnets insatsförband som sätts in i fruktansvärda strider mot ryska reguljära och krigshärdade styrkor. Hur går det då för Kalix hemvärnsmän? Ja, det får du läsa om i boken.

Hemvärnsförbanden som försvarar övergångarna över Kalix älv har fått svåra förluster, över hundra stupade och åttio sårade rapporterades från militärregionstaben när jag talade med dem för några minuter sedan, sjukvården klarar det bara inte, många av de sårade kommer att dö.

Hemvärnet går till anfall. I skrivande stund utgör Hemvärnets 40 bataljoner majoriteten av Sveriges försvar. Utrustningen har under senare år blivit mer avancerad och likaså har utbildningen. I Gotland ockuperat! får Kalix hemvärnsmän visa vad de går för. FOTO: PETRO WIDBERG.

Den här boken kommer att ge dig kalla kårar!

Gotland ockuperat! kan beskrivas som ett slags hybrid mellan Tom Clancys alster och klassiska Operation Garbo. Hur den slutar får du veta när du läser den. Du kommer nämligen att vara oförmögen till annat än att känna kalla kårar, eftersom detta är en skrämmande och samtidigt fängslande bok om en framtid som känns kusligt verklighetstrogen. Införskaffa därför Gotland ockuperat! och följ med till kampen om Gotland i ett krig där Sveriges framtid som självständig nation står på spel!

Se trailer här nedan!

Generalmajor Björn Anderson, överstelöjtnant Tommy Jeppsson
Gotland ockuperat!
Slaget om Östersjön
252 s., 15,5 x 23 cm, ill., inb., hård pärm

Gotland ockuperat!
Ditt pris: 355:–

Leveransinformation
Levereras: Beställ senast måndag och boken levereras redan på fredag. Beställ tisdag eller senare och boken levereras fredagen därpå!
Porto: 49 kr
Ditt pris: 355 kr

Egenproducerade böcker med SMB:s kvalitets- och trygghetsgaranti

• Fri bytes- och returrätt inom 30 dagar. • Femton års funktionsgaranti för bokbinderiarbetet – linnetrådsbindning med extraförstärkningar. • Finns inte i bokhandeln. Går inte att köpa på Internet. • Försedd med märkband för att underlätta läsningen. • Noggrann språk- och faktagranskning. • Kvalitet i allt. Relevanta bilder, hög illustrationsnivå.